SHAKESPEARE RESCRIS / SHAKESPEARE REWRITTEN


shakepuzzled_Large

SHAKESPEARE RESCRIS

A fi sau a nu fi a devenit a avea sau nu avea
un cont, o existență virtuală, care contează
câtă splendoare – virtuală, evident – ne înconjoară
nu am avut niciodată un profil ca în prezent
rețele, grupuri, bloguri, toată e-existența noastră
e numai grandoare
păcat că nu mai trăiesc bunicii
să ne vadă ce-am ajuns.


SHAKESPEARE REWRITTEN

To be or not to be became to have or not to have
an account, a virtual existence, that matters
what glamour – obviously virtual – surrounds us
we never had a profile like in the present
networks, groups, blogs, our entire e-existence
is nothing but brilliance
to bad our granparents are gone
and will not see us as we are.
Reclame

CHESTIONAR 1 / QUERY 1


BL-22-678x381

CHESTIONAR 1

Inteligența e artificială
prostia umană
ce vrei să fii
mașină sau om?

QUERY 1

Intelligence is artificial
stupidity is human
what do you want to be
automaton or man?

NU / NO


hermit-s-peak

NU

Înnăbușiți de vocabular
ne strecurăm printre cuvinte
ca printre rafturile mult prea apropiate
ale unei biblioteci imense în care
ne-am rătăcit

sentimentele, ideile noastre nu mai corespund
vocabularului și e nevoie de mare atenție,
cuvintele își iau zborul, nu știe nimeni unde
vor ateriza, în curtea cuiva, pe biroul cuiva
și ne vor da de gol

pe urma cuvintelor călătoare vor veni,
ne vor găsi și ne vor cere socoteală
pentru deficitul de idei
pentru alterarea sentimentelor
pentru ceea ce am ajuns
cu sau fără scuzele de rigoare

cavaleri cu armura lor de anti cuvinte
au încălecat din nou caii putere,
familia te roagă să nu-i înfrunți,
viața e mai prețioasă în vremuri de criză -
doar eremitul în vârf de munte
a scăpat printre două litere
N și U
NU
NO

Drowned in vocabulary
we sneak between words
like the much too close shelves
of a huge library where
we got lost

feelings, our ideas are outdated
the vocabulary needs greater attention,
words fly, no one knows where
they will land, in someone‘s yard, on someone‘s desk
and will give us away

following those words whoever they are,
will find and confront us
for lack of ides
for altering feelings
for what has become of us
with or without a pardon

knoight in armour made by anti words
are riding the new horses power,
your family is aking you not to interfere,
life is more valuable in critical times -
only the hermit on mountain top
got away between two letters
N and O
NO

LUMEA CARE DISPARE / A VANISHING WORLD


image0006

 

LUMEA CARE DISPARE

știm povestea care a început cu un măr
dar nimeni nu s-a gândit
să elimine nevoia de a mușca
din codul nostru genetic

de când contează mușcătura
mărul a devenit un accesoriu
la fel livezile
pomii și lacurile
orașele și oamenii

canini tot mai lungi
perforează speranțele noastre
îndeletniciri fără rost
în zori

cerul e mereu sângeriu
vestind insomniacilor
ceasul când se prefac
în scrum

invizibilul interior
revarsă cenușa la aprinderea
becului roșu

carcasele ecologizate rămân
funcționale, rețeaua e de neoprit
nimeni nu mai are timp
pentru lumea care dispare

11:59:55...11:59:56...11:59:57
A VANISHING WORLD

the story starting with an apple is familiar
and nobody has considered
eliminating the need to bite
from our genetic code

and since biting counts
the apple has become an accessory
like the orchards
trees and lakes
cities and people

ever longer canine teeth
puncture our hopes
useless activities
at dawn

the sky is always the color of blood
telling insomniacs
it’s time to burn
to ashes

the invisible inner world
disposes of the ashes when
the red light blinks

the sanitized carcasses remain
functional, no one can stop the network
no one has got that much time
for a vanishing world

11:59:55...11:59:56...11:59:57

GRĂDINA EDENULUI 2.0 / THE GARDEN OF EDEN 2.0


30171812_573089766407150_6402928030071910316_o

GRĂDINA EDENULUI 2.0

mărul nu-l mai caută pe Adam
discordia e o miză mai mare
se joacă mere bune și rele
ale lor sau ale noastre, iată diferența
mai sunt câțiva supraviețuitori din
clubul șarpelui, simbol desuet
ce sens mai are alungat
când migrația e aproape generală
stare de fapt
fapte, fapte, fapte
prea multe pentru a fi numărate
până la apus
ca să nu mai vorbim de diferența
de fus orar
toate războaiele s-au golit de sens
dar nu mai avem arene
pentru gladiatorii noștri
așa că-i trimitem în misiuni
misionarii îi însoțesc uneori
mistere dezvăluite la tot pasul
trecătore sclipiri de licurici
THE GARDEN OF EDEN 2.0

the apple no longer looking for Adam
dicord is a higher stake
good and bad apples are dice
theirs or ours, that‘s the difference
there are a few survivors
of the snake club, e depleted symbol
driving away makes no sense
when migration is universal
matter of fact
facts, facts, facts
too many to count
until sunset
to say nothing of the difference
timezones
all wars have lost their sense
arenas are out
no display for our gladiators
so they‘re to complete missions
missionaries sometimes escort them
charades revealed every minute
fireflies passing away